... ... ... ... ... ...

می خواهم عوض کنم

تمام قانون های دنیا را

و قانون تمام جنگ ها را :

اینبار را می آیم

اسیر هم می شوم

همان اسارتی که آرزوی من است !!!

اسارتی که خودِ آزادی ست...

و این جنگ را تمام می کنم!

و ""دست هایت که برایم پرچمِ پیروزی ست...""

این پرچم را با "دست های تو"، بالا می برم... 

با دست های تو...

ـــ

من آنقدر می جنگم تا ثابت شود به تو که در این جنگِ نابرابری که با من به پا کرده ای و خودت را گِرو گرفته ای ، من، برای بودنت چه ها که نمی کنم...

تا ثابت شود به تو، که من می توانم کنارت باشم و تو با من نجنگی... به من اعتماد کنی و با من نجنگی...

تو راست می گویی... قلعه ی یخی را نمی شود با شعله ی فندک آب کرد!!!

اما با حسی که شعله اش هزاران هزار برابر آن باشد چه؟!!!

می فهمی چه می گویم...

خیلی خوب می فهمی...

می خواهم قانون هایت را عوض کنم... قانون های قلعه ی یخی ای که برای خودت ساخته ای...

قانون شعرهایت را هم...

و اینبار، من،

دوستت دارمـــُ

این یعنی خواهــَـمت داشت. .!

ـــ

و میخواهم بفهمانم به تو که بعضی وقت ها می شود قانون هایت را بازبینی کنی و بفهمی که قانونِ  "نماندن"  برای همه درست نیست...

می آیم... 

بگذار گیر کنم!

بگذار بفهمی که من چقدر عاشق گیر کردن در این جاده ی یک طرفه ام...

بگذار بفهمی "پشیمانی از گیر کردن در این جاده" ، برای من شبیه یک "جوکِ مسخره" است...

ـــ

چه کار کنم که بشود به تو ثابت کنم که به همه ی اتفاقات خوب وبدی که  احتمال افتادنشان از سر ثانیه ها هست فکر کرده ام؟! که به تو ثابت کنم اینکه فکر میکنی من این چیز ها را نمی توانم بفهمم خیلی خنده دار است...  خیلی زیاد...
من همه ی آنچه می گویی ،  و همه ی آن چیزهایی که نمی گویی و انتظار داری از سکوتت بفهمم، می فهمم...
خودت هم خوب می دانی...
خیلی خوب می دانی...
اینکه همه چیز آنقدر ها که فکر می کنی سخت نیست...
هیچ معادله ای آنقدر سخت نیست که نتوانیم حلش کنیم...

ـــ

چقدر کار دارم...

چقدر باید خیلی چیزها را به تو ثابت کنم...

چقدر آماده ام برای اثبات همه ی آنچه که می بینی و "می دانی"  که "ثابت می شوند"...

ـــ

تو فرق داری با همه دنیا

من عاشق این حس تبعیضم...

94/5/23

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعدن نوشت : "همه چیز امکان پذیر است"

"همه چیز"...

کِیف کردم با این حرفت...

ممنون...

:)

94/5/24

/ 0 نظر / 23 بازدید