دوست داشتن تو و پوست کلفت کردن من...

از وقتی با خودم تصمیم گرفتم "یا تو" و "یا تو" سعی کردم پوست کلفت کنم...

می دونستم که اثباتش بهت پوست آدمو می کَنه...

گرچه برام اهمیتی نداشت و نداره...

چون انقدر دوست دارم که به زنده زنده ، کنده شدن پوستم هم راضی ام...

کاش بدونی چقدر دوست دارم...

کاش میشد یه اندازه براش مثال زد تا بفهمی...

اما هر چی فکر میکنم میبینم هیچ چیزی تو ی دنیا نیست که بتونه هم اندازه ی دوست داشتن تو باش...

باورت میشه؟!

هیچی...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3>

/ 0 نظر / 24 بازدید