# خیال_خوش
چه وقتایی که بد میشی چه وقتایی که آشوبی تمام درد من اینجاس  تو هر کاری کنی خوبی... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو باید جای من باشی... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

و تنها خداست که...

و تنها خداست که می داند، آنچه را که بر زبان نمی آوریم حتی و فقط در خیالمان آرام پرسه می زند... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
حبس شده حواست پشت میله های خاکستریِ این روزها، این روزهای زیر سلطه ی چیز های عجیــب! ... آناهیتآ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن1 : بقیه اش را فاکتور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

و هنوز هم... :(

چشم هایم باران گرفت برای آمدن دست دست نکن، خیس نمی شوی! تو بیا ، این باران لعنتی  خودش راه کج می کند...   آناهیتآ...   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن 1 ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید