# دلتنگی
چه وقتایی که بد میشی چه وقتایی که آشوبی تمام درد من اینجاس  تو هر کاری کنی خوبی... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو باید جای من باشی... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

برای تو که دلمان خیلی برایت تنگ شده...

چشم هایمان خشکید به هِیبَت سرد و آهنی درهای " اوین "! از این هجمه ی خاکستری ، زودتر برگرد...   آناهیتآ... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن1 : زودتر برگرد... پ.ن2 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید