# چه_کسی_می_داند_من_چقـــــدر_دوستت_دارم
همه جا جلو چشمامه، اسمش عشقه نمیدونه که دنیامه، اسمش عشقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عشق، نام توست... عزیزِ جانم... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3> ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
چه وقتایی که بد میشی چه وقتایی که آشوبی تمام درد من اینجاس  تو هر کاری کنی خوبی... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو باید جای من باشی... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید