# چه_کسی_می_داند_من_چقـــــدر_دوستت_دارم
چه وقتایی که بد میشی چه وقتایی که آشوبی تمام درد من اینجاس  تو هر کاری کنی خوبی... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو باید جای من باشی... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید