همه جا جلو چشمامه، اسمش عشقه

نمیدونه که دنیامه، اسمش عشقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشق، نام توست...

عزیزِ جانم...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3>

/ 0 نظر / 14 بازدید